prawdopodobieństwo na maturze rozszerzonej kasia: Zdarzenia losowe A i B są zawarte w przestrzeni Ω. Liczby P(A∩B), P(A), P(B) są w podanej kolejności pierwszym, trzecim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego oraz P(A∪B) = 0,65 i P(B−A) = 0,3. Oblicz P(A'∪B)
17 kwi 18:11