Jak wyliczyć to q??? kuba: wyznacz iloraz (czyli q) ciągu geometrycznego (an), w którym: a1=12 a2=9 q=?
7 kwi 18:40
Godzio :
a2 

= q
a1 
Jeśli masz dane wyrazy: am i ak gdzie m > k, k,m∊N+ to iloraz ciągu liczysz tak:
am 

= qm − k
ak 
7 kwi 18:45
kuba: a jak wyliczyć m?
7 kwi 18:49
Godzio : Nic nie masz wyliczać podałem Ci wzorek, Jeśli masz dane załóżmy a8 = 64 i a4 = 16 w ciągu geometrycznym to:
a8 

= q8 − 4 = q4
a4 
64 

= q4
16 
4 = q4 q = 2 lub q = −2
7 kwi 18:51
kuba: ok dzięki wielkie. pomyliłem się, tu nie trzeba obliczać an. jeszcze raz dziękuję emotka
7 kwi 18:52
ex: 2Δ⇒→←∊≤Ωβ
9 cze 21:57