geometria na płaszczyżnie NIE WARTO SPAĆ: W trójkącie ABC poprowadzono odcinek RQ (R∊AC, Q∊BC) równoległy do boku AB i odcienek PQ (P∊AC) równoległy do boku AC. Oblicz obwod trójkata ABC, wiedzac ze PB=8 QB=9 PQ=7 RQ=4
26 mar 09:21
archeolog: emotka
27 mar 20:15