cIAGI Mordka: Trzy liczby tworza ciag geometryczny.suma tych liczb jest rowna 57 a iloczyn 5832. wyznacz te liczby
21 mar 20:18
Eta: a,b,c −−−tworzą ciąg geom. => b2= a*c z treści zad. a+b+c= 57 a*b*c= 5832 => b2*b= 5832 => b3= 183 => b= 18 to: a+18+c = 57 => a+c= 39 a*c= 182 => a*c= 324 rozwiąż układ: a+c= 39 a*c= 324 otrzymasz: a= 27 b= 18 c= 12 lub a= 12 b= 18 c= 27 emotka
21 mar 20:35
Mordka: Grazie Ragazza
21 mar 20:53