matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
OBLICZ WYSOKOŚĆ OSTROSŁUPA AGATA: PODSTAWA OSTROSŁUPA JEST TRÓJKAT PROSTOKĄTNY KTÓREGO PRZEKĄTNE MAJĄ DŁUGOŚCI 6 DM I 8 DM.WSZYSTKIE ŚCIANY BOCZNE OSTROSŁUPA SĄ NACHYLONE DO PŁASZCZYZNY PODSTAWY POD KATEM OSTRYM α TAKIM ZE COS =8/17.OBLICZ WYSOKOŚĆ TEGO OSTROSŁUPA
15 mar 20:55
:P: rysuneka nie ma tam być przyprostokątne, a nie przekątne. jeżeli tak to: przyprostokątne mamy 6dm i 8dm, czyli z twierdzenia pitagorasa liczymy przeciwprostokątną 62 + 82 = c2 c = 10dm wszystkie ściany są nachylone pod jednakowym kątem,. oznacza jak przeczytałem tutaj −−−> http://www.matematyka.pl/99883.htm ze spodek wysokości to środek okręgu wpisanego w ten trójkąt. a tutaj mamy wzór na promień tego okręgu −−−−> http://www.bazywiedzy.com/okrag-wpisany-w-trojkat.php r = a+b−c2 = 6+8−102 = 2 i teraz między wysokością, promieniem r i wysokością ściany bocznej jest kąt alfa którego cos = 817 czyli 817 = 2h h = 17*28 = 4,25 Odp.:Wysokość = 4,25 masz może wyniki zeby sprawdzić, bo nie wiem czy dobrze jak coś nie rozumiesz to pisz.
16 mar 17:31
waka94: cos(α) to jest do przeciwprostokątnej, a więc do wysokości ściany bocznej. 8/17=2hs , a potem z pitagorasa H2 + r2 = hs2
19 mar 20:04