Znajdź wszystkie wymierne pierwiastki wielomianu: W(x)=2x^2-6x^2-16x+48. Emilia: Znajdź wszystkie wymierne pierwiastki wielomianu: W(x)=2x3−6x2−16x+48.
15 mar 19:10