Rzucamy trzy razy symetryczna moneta dawid55: Rzucamy trzy razy symetryczna moneta. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia,że: a.Orzeł wypadnie co najwyżej raz b.reszka wypadnie co najmniej raz c.za drugim razem wypadnie orzeł a za trzecim reszka prosił bym o rozpisanie choc 1 podpunktu
6 mar 13:11
Eta: |Ω|= 23= 8 a) A −−− orzeł wypadnie co najwyżej raz, tzn. raz lub ani razu (czyli same reszki) A ={(ORR)(RRO) (ROR) (RRR)} |A|= 4
 4 1 
P(A)=

=

 8 2 
b) B −−− reszka wypadnie co najmniej raz zdarzenie przeciwne do B B' −−− wypadną same orły = {(OOO)} |B'|= 1
 7 
P(B)= 1 − P(B')=

 8 
c) C= { (OOR) (ROR)} |C|= 2
 2 1 
P(C)=

=

 8 4 
6 mar 23:18