matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
do akwarium z prostokątną podstawą o wymiarach 70 cm na 30 cm uczniowie włożyli dwukilogramowy kamie AWEA: do akwarium z prostokątną podstawą o wymiarach 70 cm na 30 cm uczniowie włożyli dwukilogramowy kamień. Poziom wody podniósł się wówczaqs o 0,4 cm. Wykorzystując wyniki tych pomiarów , uczniowie oszacowali masę 1cm szesciennego kamienia.Która z podanych wartości jest wunikiem tych obliczen? a= 240kg b= 24kg c= 2,4kg d= 0,24kg
8 lut 18:17
Spike: 70cm*30cm*0,4cm= objetość podniesionego poziomu wody=objętość kamienia=840cm3 masa kamienia=2kg=2000g masa 1 cm3 kamienia= 2000g/840cm3≈2,4g/cm3=0,24dag/cm3 1cm3 ma masę 0,24dag=0,0024kg- i ten wynik powinien wyjść, chyba. Na pewno dobre odpowiedzi podałaś?
8 lut 18:43