zadanko lila123: Jaka jest największa możliwa wartość iloczynu dwóch liczb, których suma jest równa 60.
9 lut 18:57
Kinga: x − pierwsza liczba y − druga liczba x+y=60 x*y=max. y=60−x x(60−x)=max. f(x)=60x−x2
 60 
xp=

=30
 2 
y=60−30=30 x=60−y x=60−30=30
x=30  
y=30
spr.: 30+30=60 30*30=900 −−−> Max.
9 lut 20:05