pomocy qwerty: rysunekoznaczenia 3p2 to znaczy 32 Czy na rysunku przedstawiono siatkę ostrosłupa prostego? Jeśli tak to oblicz pole powierzchni calkowitej tego ostrosłupa.
2 lut 22:30
ICSP: Rozdział 3.6. Ćwiczenie pierwsze?
2 lut 22:49
qwerty: tak
3 lut 19:16