matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
fizyka M: 1. Wyznacz wzór na prędkość liniową satelity geostacjonamego 2. Z jakiej wysokości został wyrzucony poziomo kamień z prędkością początkową v=10m/s, jeżeli upadł w odległości l=40m od miejsca wyrzucenia? 3. W jakim przypadku wartość wektora przesunięcia ciała jest równa wartości przebytej przez to ciało drogi7
17 sty 22:23