fizyka M: 1. Wyznacz wzór na prędkość liniową satelity geostacjonamego 2. Z jakiej wysokości został wyrzucony poziomo kamień z prędkością początkową v=10m/s, jeżeli upadł w odległości l=40m od miejsca wyrzucenia? 3. W jakim przypadku wartość wektora przesunięcia ciała jest równa wartości przebytej przez to ciało drogi7
17 sty 22:23