Stereometria Jayna: Na rysunku przedstawiono graniastosłup prawidłowy i ostrosłup prawidłowy (pionowe odcinki na rysunkach ostrosłupów to wysokości). Oblicz długości odcinków x i y http://yfrog.com/5nbeztytuubwsj czy pomoże mi ktoś z tymi przykładami z góry dziękujeemotka
10 sty 17:13