matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
Stereometria Jayna: Na rysunku przedstawiono graniastosłup prawidłowy i ostrosłup prawidłowy (pionowe odcinki na rysunkach ostrosłupów to wysokości). Oblicz długości odcinków x i y http://yfrog.com/5nbeztytuubwsj czy pomoże mi ktoś z tymi przykładami z góry dziękujeemotka
10 sty 17:13