funkcja łukasz: funkcja wykładnicza f jest malejąca gdy określana jest wzorem?odp.2x
9 sty 17:06
łukasz: tam jest do potęgi −x i dlaczego?
9 sty 17:07
bart: ux wzor funkcji malejaca gdy u∊(0,1)
9 sty 17:08
bart: no bo im wiekszy x tym mniejsza wartoscemotka
 1 
21=

 2 
 1 
22=

]
 4 
 1 
23=

itd emotka
 8 
9 sty 17:11