wyznaczanie rownania symetralnej odcinka ktokolwiek: wyznacz równanie symetralne dla odcinka o końcach A=(3,7) B=(−2,4). niech ktos pomoze
6 sty 18:20
dero2005: Liczysz współczynnik kierunkowy prostej, która zawiera odcinek |AB|
 yB−yA 
a =

 xA−xB 
 4−7 
a=

= 35
 −2−3 
Liczysz współrzędne środka odcinka |AB|
 xA+xB yA+yB 
S = (

;

)
 2 2 
 3−2 7+4 
S = (

;

)
 2 2 
S (−12 ; 112) Liczysz współczynnik kierunkowy prostej symetralnej a*a1 = − 1
 1 5 
a = −

= −

 
3 

5 
 3 
Liczysz równanie prostej symetralnej przechodzącej przez punkt S i prostopadłej do |AB| y = a1(x−xS)+yS y = −53[x − (−12)] + 112 y = −53x + 423
6 sty 19:17