matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
Statystyka - diagram kolumnowy (średnia, mediana...) Ewa: rysunekZa pomocą diagramu kolumnowego(rys) zilustrowano dane o liczbie przyznanych mandatów w ciągu dnia, za przekroczenie prędkości. a) oblicz, ile średnio przyznano mandatów w ciągu dnia b) wyznacz medianę liczby przyznanych mandatów . Wskaż modę. c)oblicz odchylenie standardowe od średniej liczby przyznanych mandatów. Wynik zaokrąglij do 1 miejsca po przecinku
4 sty 16:50