Statystyka - diagram kolumnowy (średnia, mediana...) Ewa: rysunekZa pomocą diagramu kolumnowego(rys) zilustrowano dane o liczbie przyznanych mandatów w ciągu dnia, za przekroczenie prędkości. a) oblicz, ile średnio przyznano mandatów w ciągu dnia b) wyznacz medianę liczby przyznanych mandatów . Wskaż modę. c)oblicz odchylenie standardowe od średniej liczby przyznanych mandatów. Wynik zaokrąglij do 1 miejsca po przecinku
4 sty 16:50