funkcja ania: rysunekna rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej f a) wyznacz wzór funkcji f b) sprawdz czy dla argumentu x=1/2−1 wartośc funkcji f jest równa 4−22
14 gru 21:38
Tadeo: Napisz równanie prostej przechodzącej prze te dwa punkty. Potem sprawdź czy spełniają je x i y z Twego puntu b) emotka
14 gru 21:58
monia:
2 lut 03:05
niuś niuś: Wiem że "odgrzewam kotleta" ale jak by ktoś jeszcze potrzebował rozwiązania to: Mamy dwa punkty A[3;0] oraz B[0;6] Po podstawieniu ich do wzoru na prostą y=ax+b tworzymy układ równań: 0 = 3a + b b = 6 zatem podstawiamy nasze b do pierwszego równania i otrzymujemy: 0 = 3a+6 ⇔ −3a = 6 / −3 ⇔ a= −2 A zatem punkty naszej prostej to a = −2 i b= 6 ⇔ y=−2x+6 Odp: Wzór funkcji to y=−2x+6 Podstawiamy teraz naszego x pod równanie funkcji: f(x)=−2*1/2−1 mnożymy to teraz przez 2−1/2+1 i po skróceniu otrzymujemy f(x)=−22−2+6 a zatem f(x)=4−22 Odp: tak równa się.
17 lut 12:47
anka: dlaczego po skróceniu otrzymujemy f(x)=−2√2−2+6 ?
18 gru 18:46