Kombinatoryka zadania różne moher: 1. Ala ma 3 czapki różnych kolorów, 4 szaliki różnych kolorów i 2 pary rękawiczek różnego koloru. Na ile sposobów może się ubrać tak aby miala na sobie: a) czapkę, szalik i rękawiczki b) czapkę i szalik, bez rękawiczek c) przynajmniej czapkę 2. Rzucamy pięć razy kostką do gry. Ile jest możliwości otrzymania: a) szóstki tylko w trzecim i piątym rzucie b) szóstki tylko w pierwszym lub drugim rzucie c) szóstki przynajmniej jeden raz 3. Cyfry 1.2.3.4.5.6.7 ustawiamy w sposób losowy w szereg. Ile jest takich ustawień że: a) cyfra 7 stoi na początku lub końcu b) para cyfr 6 i 7 (w dowolnej kolejności) stoi na początku lub na końcu szeregu 4. Na ile sposobów możemy wylosować z tali kart cztery karty tak aby a) wszystkie były tego samego koloru b) wśród nich były dwie karty w jednym kolorze i dwie w innym kolorze c) wśród nich były co najmniej dwie karty tego samego koloru 5. Ile można wybrać pięcioosobowych delegacji z grupy 8 studentów i 7 studentek w skład których wchodziłyby a) co najmniej 3 studentki b) co najmniej 2 studentki i co najmniej 3 studentów c) co najwyżej 4 studentki i co najmniej 3 studentów 6. Mamy 9 różnokolorowych szuflad i 5 ponumerowanych kul które losowo umieszczamy w szufladach, Ile jest możliwych rozmieszczeń kul jeśli a) każda kula może znaleźć się w dowolnej szufladzie b) wszystkie kule mają się znaleźć w dwóch szufladach 7. Z tali 52 kart losujemy cztery karty. Ile jest możliwych wyników losowania jeśli wśród nich mają być: a) dwie damy i dwa asy b) trzy karty młodsze od dziewiątki i jeden król c) trzy figury i jedną karta nie będąca figurą c) co najwyżej trzy kiery 8. W urnie jest 7 kul białych, 2 czarne i 1 zielona. Ile jest możliwych sposobów wyboru dwóch kul z tej urny tak aby: a) były różnych kolorów b) obie były białe c) byly tego samego koloru d) przynajmniej jedna z kul byla biała 9. Do pewnej miejscowości w której znajdują się cztery hotele przyjechało osiem osób z których każda losowo wybiera hotel w którym się zatrzyma a) ile jest wszystkich sposobów zakwaterowania tych osób b) ile jest takich sposobów zakwaterowania zeby wszystkie osoby znalazły się w dwóch hotelach 10.Pięć ponumerowanych kul umieszczamy losowo w czterech różnokolorowych pudełkach ile jest możliwych rozmieszczeń kul jesli: a) każda kula może znaleźć się w dowolnym pudełku b) kule mogą znaleźć się tylko w dwóch pudełkach 11. Ilu jest uczniów w klasie jeśli wiadomo, że liczba utworzonych z nich uporządkowanych trójek jest 182 razy większa od liczby uczniów? 12. Ze zbioru liczb {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} losujemy kolejno bez zwracania cztery cyfry a następnie zapisujemy je w kolejności losowania tworząc liczbę czterocyfrową. Ile można otrzymać w ten sposób: a) dowolnych liczb b) liczb podzielnych przez 25 c) liczb większych od 5238 Z góry dziękuję! emotka
2 gru 19:19
Eta: Więcej zadań nie masz Jak dopiszesz jeszcze 2razy tyle + 6*połowę tego co napisałaś − 3 to pomyślę .....
2 gru 19:22