... nie umiem...;/: oblicz miejsce zerowe funkcji kwadratowej f oraz napisz wzor funkcji f w postaci iloczynowej, jesli: a) f(X)=−3x2−3x+6 b) f(x)= x2 −8x−9
1 gru 18:08
M4ciek: a) M.z. f(0) = 6 f(x) = −3x2 − 3x + 6 Δ=9−4*(−3)*6 = 81 Δ= 9 x1 = 1 v x2 = −2 f(x) = (x − 1)(x+2)
1 gru 18:10