kąty wewnętrzne klf: rysunekOblicz kąty wewnętrzne czworokąta ABCD. Proszę o pełne rozwiązania,nie tylko odpowiedzi
21 paź 18:15
Kejt: w czym problem..?
21 paź 18:36
klf: w policzeniu miar katow wewnetrznych
21 paź 18:44
Kejt: trójkąt którego przeciwprostokątna jest średnicą okręgu na nim opisanego jest ...?
21 paź 18:46
klf: trojkatem prostokatnym?
21 paź 18:47
Kejt: tak. więc dwa kąty już masz.. BCO jest trójkątem...?
21 paź 18:48
klf: rownoramiennym?
21 paź 18:58
Kejt: też.. zauważ, że ma kąt 60o.
21 paź 18:59
klf: rownobocznym
21 paź 19:06