W trapezie ABCD, w którym AB||CD olaaa: W trapezie ABCD, w którym AB||CD, przedłużono ramiona AD i BC do przecięcia się w punkcie E. Wiadomo, że |AD|=6 cm, |DE|=2 cm i |AB|=10 cm. Wobec tego odcinek DC ma długość: a) 3,5 cm b)3 cm c)2 cm d)2,5 cm
22 sie 15:09
Godzio: rysunek Z podobieństwa trójkątów: ABE ~ EDC mamy:
2 + 6 2 

=

10 x 
8x = 20
 20 
x =

= 2,5
 8 
22 sie 15:32