Obliczyć pochodną cząstkowa wyższego rzędu Karol99: x3+y4+5x3y4+cosx+5 Proszę pomóżcie mi z tym zadaniem, bo nic nie kumam. Obliczyć pochodną cząstkową wyższego rzędu.
27 maj 19:34
Basia: f'x=3x2+5y4*3x2−sinx = 3x2+15x2y4−sinx f'y=4y3+5x3*4y3 = 4y3+20x3y3 f"xx=6x+15y4*2x−cosx=6x+30xy4−cosx f"xy=15x2*4y3=60x2y3 f"yx=20y3*3x2=60x2y3 f"yy=12y2 f(3)xxx = 6+30y4+sinx f(3)xxy = 30x*4y3=120y3 f(3)xyx = 60y3*2x=120xy3 f(3)xyy = 60x2*3y2=180x2y2 f(3)yxx = 60y3*2x=120xy3 f(3)yxy = 60x2*3y2=180x2y2 f(3)yyx = 0 f(3)yyy = 24y f(4)xxxx = cosx f(4)xxxy = 120y3 f(4)xxyx = 0 f(4)xxyy = 360y2 f(4)xyxx = 120y3 f(4)xyxy = 120x*3y2=360xy2 f(4)xyyx = 360xy2 f(4)xyyy = 180x2*2y=360x2y f(4)yxxx = 120y3 f(4)yxxy = 120x*3*3y2=360xy2 f(4)yxyx = 360xy2 f(4)yxyy = 180x2*2y=360x2y f(4)yyxx = 0 f(4)yyxy = 0 f(4)yyyx = 0 f(4)yyyy = 24 itd.
28 maj 11:56