matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
skala podobięństwa Dari: Obrazem czworokąta ABCD w podobieństwie o skali k=3/8 jest czworokąt A!B!C!D!. Oblicz o ile procent obwód czworokąta A!B!C!D! jest mniejszy od obwodu czworokąta ABCD.
2 maj 17:46