skala podobięństwa Dari: Obrazem czworokąta ABCD w podobieństwie o skali k=3/8 jest czworokąt A!B!C!D!. Oblicz o ile procent obwód czworokąta A!B!C!D! jest mniejszy od obwodu czworokąta ABCD.
2 maj 17:46