help! Wydi: Jeden z końców odcinka leży na paraboli o równaniu y = x2 , a drugi na prostej o równaniu y = 2x − 6 . Wykaż, że długość tego odcinka jest nie mniejsza od 5 . Sporządź odpowiedni rysunek.
17 kwi 16:36
Wydi:
18 kwi 12:48
Wydi: do tego już doszedłem przed chwilą także nie trzeba rozwiązywaćemotka
18 kwi 12:56