matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
Bardzo proszę o pomoc Monika: określ charakter chemiczny tlenków Cl2O7 MgO Na2O P4O10 SO3 napisz wzory podanych tlenków uporządkowanych na podstawie ich charakteru chemicznego od najbardziej zasadowego do najbardziej kwasowego
28 mar 17:34
Mateusz: okreslic chemiczny charakter tlenkow tzn okreslic czy dany tlenek jest zasadowy tzn czy reaguje z kwasami(ale nie reaguje natomiast z zasadami) kwasowy tzn czy reaguje z zasadami(ale nie reaguje z kwasami amfoterczny tzn czy reaguje z kwasami jak i zasadami obojętne −to takie tlenki ktore nie reagują z kwasami zasadami i wodą Cl2O7 kwasowy MgO: zasadowy Na2O: zasadowy P4O10: kwasowy SO3: kwasowy tlenki uporządkowane wg najbardziej zasadowego do najbardziiej kwasowego Na2O, MgO, P4O10, SO3, Cl2O7 mozna prz tym skorzystac z tablicy elektroujemnosci
28 mar 20:37