ślicznie prosze o pomoc PATKA : prosze Na płaszczyźnie dane są cztery punkty: A=(1, 2), B=(5, 4), C=(3, 6) i D=(0, 8). Przez punkt D poprowadzono prostą l prostopadłą do prostej AB. Znajdź na prostej l taki punkt E, aby pole trójkąta ABC było równe polu trójkąta ABE.
20 mar 00:08