matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
ślicznie prosze o pomoc PATKA : prosze Na płaszczyźnie dane są cztery punkty: A=(1, 2), B=(5, 4), C=(3, 6) i D=(0, 8). Przez punkt D poprowadzono prostą l prostopadłą do prostej AB. Znajdź na prostej l taki punkt E, aby pole trójkąta ABC było równe polu trójkąta ABE.
20 mar 00:08