Z dokładnością do jednego stopnia podaj miarę takiego kąta ostrego pierwszak: Z dokładnością do jednego stopnia podaj miarę takiego kąta ostrego α, że cosα=23
18 mar 16:58
abc: cosα= 2:3=0,66666 ≈ 0,6667 α≈ ......odczytaj z tablic
18 mar 17:03