matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
c XxX: zbiornik ma ksztalt walca z obu stron zkonczonego polkulami. obicz ile litrow plynu wyelni ten zbiornik, jesli pole powierzchni calkowitej zbiornika jest rowne 3πm2, a wysokosc walca jest rowna 2m
17 mar 13:51