proszę o pomoc Sandra: skróć ułamek 1−x−2x2/2x−1. gdzie x jest różne 1/2
6 mar 11:09
Basia: rozłóż −2x2−x+1 na czynniki Δ, x1,x2 i postać iloczynowa trójmianu
6 mar 11:29
Sandra: △=9 ; =3 x1= 14 x2=−1 (x−12)(x+1)
6 mar 11:51
Noah:
 x+1 
z licznika wyciagnij 2 i skroc nawaisy podobne i bedziesz miesc

 2 
6 mar 11:53
Noah: z mianownik wyciagnij 2
6 mar 11:53
Sandra: czyli mam pomnozyc razy 2
6 mar 12:09
Noah: patrz wykorzystam twoja Δx
 1 
(x−

)(x+1)
 2 
 x+1 

=

 1 
2(x−

)
 2 
 2 
6 mar 12:11
Sandra: dzięki dzięki dzięki
6 mar 12:14