Ostrosłupy Marta. xD: 1. a) W ostrosłupie prawidłowym pięciokątnym krawędź podstawy ma długość 2 dm, a krawędź boczna ma 10 dm. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa. b) Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego ośmiokątnego wynosi 562 cm2. Pole powierzchni bocznej jest dwa razy większe od pola podstawy. Oblicz pole ściany bocznej tego ostrosłupa. PILNE, Z GÓRY WIELKIE DZIĘKI emotka
2 mar 19:36