badanie trójmianu kwadratowego Malaa: na rysunku przedstawiony jest wykres pewnej funkcji kwadratowej : f(x)= ax2 + bx + c ,a≠0 a0 wyznacz współczynniki a,b,c i z wykresu wynikają miejsca zerowe emotka x1= −1, x2=4 oraz punkt P= (6,4) −> ALE NIE JEST TO WIERZCHOŁEK PARABOLI.. leży on na prawym ramieniu. jak wyznaczyć a,b,c z takich informacji proszę o pomoc emotka
27 lut 21:46
edi: Punkt(6,4) należy do wykresu funkcji, więc: 36a + 6a + c = 4 Ze wzorów Vieta, mamy:
 −b 
3 =

 a 
No i z miejsca zerowego mamy: a − b + c = 0 Mnożymy powyższe równanie razy −1 −a + b − c = 0 Następnie dodajemy stronami do równania pierwszego: 35a + 7b = 4 Z równania drugiego mamy b = −3a Podstawiając wyżej otrzymujemy: 35a − 21a = 4 14a = 4
 2 
a =

 7 
 −6 
b =

 7 
 8 
c = −

 7 
27 lut 22:35
Julek: Można o wiele szybciej i prościej emotka Postać iloczynowa : f(x) = a(x+1)(x−4) Podstawiając współrzędne punktu P = (6;4)
 2 
4 = a*7*2 ⇒ a =

 7 
 2 2 6 8 
f(x) =

(x2 − 3x − 4) =

x2

x −

 7 7 7 7 
27 lut 23:03
Paweł: o rany Julek! Dzięki emotka
15 wrz 18:30
Maja: rysunekGospodarz chce siatką długości 12m wygrodzić na podwórku prostokątny wybieg dla psa przylegajacym jednym bokiem do budynku . Jkie wymiary powinien mieć ten wybieg, aby jego pole powierzchni było największe Oblicz powieszchnie tego największego wybjegu
1 paź 17:10
krystek: rysunekI teraz 2x+y=12 P(x,y)=x*y i teraz y=12−2x podstawiasz i liczysz (zwróć uwagę ,że będzie to f kwadratowa i gdzie ma max?)
1 paź 17:14
Maja: A ktoś mugłby mi to wytłumaczyć to zadanie (Badanie trójmianu kwadraatowego − zadania optymalizacyjne) to zadanie wyrzej
1 paź 17:33
Maja: rysunekGospodarz chce siatką długości 12m wygrodzić na podwórku prostokątny wybieg dla psa przylegajacym jednym bokiem do budynku . Jkie wymiary powinien mieć ten wybieg, aby jego pole powierzchni było największe Oblicz powieszchnie tego największego wybjegu (badanie trujmianu kwadratowego− zadania optymalizacyjne Dziękuje.
1 paź 17:46