ciągi liczbowe, zad. z parametrem Natalia: Dany jest ciąg arytmetyczny (an) o pierwszym wyrazie a1=m2+3 i różnicy r=2m2−6m+4. a) Dla m=3 wyznacz sumę pięciuset początkowych wyrazów ciągu (an). b) Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których ciąg (an) jest rosnący. W a) wyszło mi 505000, dobrze? b) nawet nie wiem jak ruszyć, więc proszę o pomoc.
27 lut 21:15
Eta: a) okemotka b) a1 >0 jezeli r >0 −− to ciąg jest rosnący rozwiąż nierówność: 2m2 −6m +4 >0 / :2 m2 −3m +2 >0 dokończ..........
27 lut 21:24
Natalia: Pierwiastek z Δ wychodzi 1, bo Δ=1. No i a1=−2, a2=−1. Ramiona osi skierowane w górę... I nie wiem, to wszystko? Wartości tego parametru to przedziały?
27 lut 21:36
Eta: Tak przedziały : odp:m€( −∞, −2) U ( −1, ∞)
27 lut 22:08
Natalia: Dzięki, a pomożesz z tym: Dany jest ciąg (an) o wyrazie ogólnym an=5(2)n+1. a) uzasadnij, że ciąg jest geometryczny. b) Zapisz wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu w zależności od n. c) Oblicz sumę 10 początkowych wyrazów ciągu i przedstaw ją w postaci liczby a+b2, gdzie a,b są liczbami wymiernymi. Tu niestety nic nie wiem.
27 lut 22:27
Eta: Jeżeli ciąg jest geometryczny , to:
 an 

= q
 an−1 
an−1= 5*(2)n−1+1= 5*(2)n
 5*(2)n*2 52 
zatem:

=

= 2 = q
 5*(2)n 5 
więc jest geometrycznym o ilorazie q= 2 i a1= 52 b)
 qn−1 (2)n −1 
Sn= a1*

= 52*

 q−1  2−1 
usuwajac niwymierność mnożymy licznik i mianownik przez ( 2+1)
 (2)n−1)*(2+1) 
Sn=52*

 (2−1)(2+1) 
Sn=5(2+2)[(2)n−1] c) podstaw za n= 10 i wyznacz S10 =.....
27 lut 23:13