Pomocy Izzy: na płaszczyźnie dane są cztery punkty A(1,2) B(5,4) C(3,6) i D (0,8). Przez punkt D poprowadzono prostą l prostopadką do prostej AB. Znajdz na prostej l taki punkt E, alby pole trójkąta ABC było równe polu trójkąta ABE.
27 lut 20:50
Izzy: Proszę o pomocemotka
27 lut 22:26