wielomiany Mela: wyznacz liczby p i q tak aby liczba 5 była dwukrotnym pierwiastkiem wielomianu W(x) =x3 −8x2 +px +q Oblicz trzeci pierwiastek
27 lut 20:40
Eta: to W(x) = (x−5)(x−5) (x − c) , gdzie c −− to wartość trzeciego pierwiastka W(x) = (x2−10x+25)(x−c) = x3 −cx2 −10x2 +10cx +25x −25c W(x)= x3 −( c+10)x2 +5(2c+5)x −25c porównujac współczynniki przy tych samych potęgach "x" otrzymamy: −(c+10)= −8 5(2c+5)=p −25c= q c = −2 p= 5 q= 50 trzecim pierwiastkiem jest: x= c= −2 sprawdzenie: W(x) = ( x−5)(x−5)(x +2) = x3 − 8x2 +5x +50 p= 5 q= 50 czyli jest ok . emotka
27 lut 22:18
Izzy: dziękuje slicznie emotka
27 lut 22:24