kombinatoryka jaros: Ze zbioru {−2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} losujemy bez zwracania dwa razy po jednej liczbie. Oznaczamy te liczby (w kolejności wylosowania) x oraz y, a następnie zamieszczamy na płaszczyźnie punkt P(X,y Ile możemy otrzymać punktów leżących ponad prostą o równaniu y=x
23 maj 11:36
Jerzy: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1
23 maj 11:43
jaros: czemu tak?
23 maj 11:46
Jerzy: Muszą to być punkty (x,y) , gdzie y > x
23 maj 11:47
Jerzy:
23 maj 11:47
Jerzy: Sprawdź np dla x = −2
23 maj 11:48
jaros: Nie rozumiem nadal, można troszkę jaśniej? czemu y>x?
23 maj 11:55
Jerzy: Punkty leżące nad prostą y = x mają taką własność,że y > x . Narysuj prostą y = x i wybierz kilka punktów leżących nad nią i zobacz jake mają współrzędne.
23 maj 11:59
jaros: Dobra rozumiem, dziękuję
23 maj 12:13