Granica Ewa: Gdzy liczyłam poniższe zadanie.Nie mogłam go obliczyć z reguły de hospilata. Ponadto natrafiłam na 0 Czy ta liczba ma określać wszystkie liczby mniejsze od "0" dlatego wychodzi nieskończoność?
22 maj 22:39
fil: jakie zadanie
22 maj 22:45
22 maj 22:47
Szkolniak:
 −x+2 −(x−2) 
limx−>3(

)=limx−>3(

)=
 x2−5x+6) (x−3)(x−2) 
 −1 −1 
=limx−>3(

)=[

]=+
 (x−3) 0 
22 maj 22:57
Jerzy: Chyba nie bardzo rozumiesz ragułę de l’Hospitala.
22 maj 22:57
Szkolniak: Regułę de l'Hospitala możemy zastosować w przypadku gdy otrzymamy takie postaci:
 0 ± 
[

] lub [

].
 0 ± 
22 maj 22:59