zadanie z kangura Annnia: rysunekW kwadracie narysowano łamaną DEFB (jak na rysunku). Miary zaznaczonych kątów wynoszą 90 stopni. Oblicz długość boku kwadratu
22 maj 18:11
Iks: Jak to policzysz bez nawet jednej dane
22 maj 18:48
wredulus_pospolitus: musisz mieć coś podane w zadaniu ... brak jakichkolwiek długości ... to może być DOWOLNY kwadrat a łamana także nie jest jednoznacznie określona
22 maj 18:55
Annnia: Znane są długości DE=5, EF=1,FB=2
22 maj 20:22
wredulus_pospolitus: rysunek Przekątna kwadratu ABCD jest równa przekątnej niebieskiego prostokąta znając długość przekątnej kwadratu wyznacz długość jego boku
22 maj 20:38