Ma ktoś pomysł? RubikSon: Wyznacz wszystkie liczby całkowite nieujemne n takie, że liczba 12n2 + 6n + 7 jest szóstą potęgą liczby całkowitej.
22 maj 17:42
wredulus_pospolitus: czyli wyznaczyć wszystkie 'n' dla których mamy takie równanie: 12n2 + 6n + 7 = x6 ; gdzie x to liczba całkowita
22 maj 17:45
RubikSon: Dokładnie tak
22 maj 17:48
RubikSon: bump
22 maj 18:14
fil: zobacz dla n = 737
22 maj 19:01
Iks: Fil a co dla tej liczby jest
22 maj 19:11
RubikSon: Nie działa dla n=737
22 maj 19:16
Iks: Spróbuj sykazC że nie ma takiej liczby Popatrz na reszty z dzielenia szecianu przez 9 oraz zapisz 6(2n2 +n+1)+1 i to w nawiasie musiałby się dzielić przez 3
22 maj 19:24