Bardzo proszę o rozwiązania ze wszystkimi obliczeniami Ola: X ma rozkład jednostajny na przedziale [0, 2]. Czy to prawda, że: a) P(X>2/3) = 2/3 b) P(0,5 X 3) = 3/4 c) prawdopodobieństwa, że wynik leży w przedziale [0,2; 0,3] i [1,7; 1,8] są równe. d) prawdopodobieństwo, że pole kwadratu o boku X jest większe od 3 przekracza 0,2.
22 maj 17:34
wredulus_pospolitus: A coś od siebie Teorię znasz Więc co to rozkład jednostajny na danym domkniętym przedziale Popraw zapis w (b)
22 maj 17:50
Ola: b) P(0,5 <= X <= 3) = 3/4
23 maj 08:55
Bleee: Czyli wyznajemy zasadę − − − czekam na gotowca, bo przecież od tego jesteście tutaj
23 maj 10:54
Qulka: rysunek
 4 1 2 
a) zielone


=

tak
 3 2 3 
 3 
b) czerwone c

tak
 4 
 1 1 1 1 
c) fioletowe


=


tak
 10 2 10 2 
23 maj 14:43