symetria funkcji n: Jak się nazywa funkcja, która jest symetralna względem OY i OX jednocześnie. Sinus jest taką funkcją, tylko zapomniałem jak na to się mówi matematycznie. Oraz czy są podobne wyrażenia na funkcję symetralną tylko według OX lub OY
22 maj 14:57
ICSP: względem osi OY −> parzysta względem początku układu −> nieparzysta względem osi OX −> nie ma nazwy (a przynajmniej ja jej nie znam)
22 maj 15:00
a7: sinus nieparzysta, symetryczna względem punktu (0,0) http://matematyka.pisz.pl/strona/426.html cosinus parzysta, symetryczna względem osi OY http://matematyka.pisz.pl/strona/427.html
22 maj 15:09
n: Dzięki kochani, matura tuż tuż
22 maj 15:22
: spoko jeszcze 17 dni emotka
22 maj 20:17
Jerzy: Nie ma funkcji,której wykres jest symetryczny względem osi OX, co wynika z definicji funkcji.
22 maj 21:28
ABC: jest taka funkcja, y=0
22 maj 21:38