kania ramia west Kania: Uzasadnij, ze granica nie istnieje !
 1 
Limx→1

 lnx 
22 maj 14:37
ICSP:
 1 1 
limx→1

= − = limx → 1+

 ln(x) ln(x) 
22 maj 14:41