Miejsce geometryczne jul1a: Mając dany trójkąt ABC znaleźć miejsce geometryczne punktów X, dla których |AX| ≤ |BX| ≤ |CX|. Wiem, że miejsce geometryczne to figura złożona ze wszystkich punktów o danej własności, ale nie potrafię tego zastosować w tym przypadku. Ma ktoś pomysł na to zadanie?
22 maj 14:09
zuza: Gdy AB <AC, wyedy bedą to punkty wewnetrzne czworokąta OMAK, gdzie O −środek okregu opisanego na ABC, M− srodek AB, K−punkt przecięcia symetralnych BC ,AC. Udwodnij to.
22 maj 17:24