Wielomian Ewa: Dzień dobry,dlaczego przy wyznaczaniu wielomianu trzeciego stopnia, który ma dokładnie dwa miejsca zerowe −2 i 1,gdzie jeden jest dwukrotny. Zamiast zapisać go w postaci W(x)=(x−1)2 (x+2) musimy dodać współczynnik a przed iloczyn
22 maj 08:53
Minato: np. W(x) = (x−1)2(x+2) V(x) = 5(x−1)2(x+2)
 1 
P(x) = −

(x−1)2(x+2)
 12 
R(x) = 13(x−1)2(x+2) K(x) = −π2(x−1)2(x+2) itd. spełniają warunki zadania, ale żeby nie wypisywać wszystkich tego typu wielomianów, to stosuje się zapis W(x) = a(x−1)2(x+2), gdzie a∊R\{0}
22 maj 09:05
Ewa: a co ze wpolczynnikami b,c i d.Czemu one nie są uwzględniane?
22 maj 09:14
annabb: one powstają w wyniku mnożenia nawiasów
22 maj 09:15
annabb: jak nie wpiszesz a to zawsze z przodu przy x3 miałabyś 1 a to nie zawsze prawda
22 maj 09:16
Ewa: dziękuję wam
22 maj 09:19