funkcja jacek: Oblicz współrzędne obrazu punktu A=(2,3) w symetrii osiowej względem prostej o równaniu y=−3x−1
21 maj 22:09
21 maj 22:11
Mila: rysunek k: y=−3x−1 1) A=(2,3) p− prostopadła do k i A∊p
 1 1 7 
y=

x+b i 3=

*2+b, b=

 3 3 3 
 1 7 
y=

x+

 3 3 
2) S(x,y) −Punkt przecięcia prostych
 1 7 
−3x−1=

x+

 3 3 
S=(−1,2)− środek AA' A'=(a,b)
 a+2 b+3 
−1=

i 2=

 2 2 
a=−4 i b=1 A'=(−4,1) albo wektorowo AS=[−3,−1] S=(−1,2)→T[−3,−1]⇔A'=(−1+(−3),2+(−1))⇔ A'=(−4,1)
21 maj 23:40