Sprawdzenie zadania : Susanna Verononica: Proszę o sprawdzenie mojego rozwiązania : Rzucamy symetryczną monetą aż do wyrzucenia pierwszego orła, ale nie więcej niż 5 razy. Niech X będzie zmienną losową oznaczającą liczbę wyrzuconych reszek. a) Skonstruować przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω dla tego doświadczenia. b) Zbudować rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej X. c) Czy zmienna losowa X jest zmienną dyskretną czy ciągłą? Odpowiedź uzasadnić. d) Obliczyć prawdopodobieństwo P(X ≤ 2). a) Ω = { O, RO, RRO, RRRO, RRRRO, RRRRR } b) X ∈ { 0, 1, 2, 3, 4, 5 } P ( X = 0 ) = 1/6 P ( X = 1 ) = 1/6 P ( X = 2 ) = 1/6 P ( X = 3 ) = 1/6 P ( X = 4 ) = 1/6 P ( X = 5 ) = 1/6 c) Zmienna losowa X jest zmienną dyskretną, bo przyjmuje skończoną liczbę wartości ( dokładnie 6 wartości ). Czy ja dobrze zrobiłam zadanie, jest gdzieś błąd ? Mam wątpliwości do podpunktu b) .
21 maj 21:06
Bleee: Dubel
21 maj 21:22
Susanna Verononica: Co to znaczy ?
21 maj 21:26
21 maj 21:51