Funkcja liniowa zadanie Michal: f(x)=(4−3k)x−k+7 Dla jakich wartości K : a) funkcja jest rosnąca b) miejscem zerowym funkcji jest liczba −3 c) wykres funkcji przechodzi przez punkt (0,1) Dziękuję z góry za odpowiedzi
21 maj 20:56
Flo: a) 4−3k>0 b) (4−3k)*(−3)−k+7=0 c) (4−3k)*0−k+7=1
21 maj 21:13
21 maj 22:12