ciągi Chila: Ciąg (an) określony jest wzorem an=48−6n (arytmetyczny) dla jakich n zachodzi równość 27an= a1+ a2 + ... + a(n−1)?
21 maj 20:52
Flo: an=48−6n a1=48−6*1=42 an−1=48−6*(n−1)=48−6n+6 an−1=54−6n
 42+54−6n 
Sn−1=

*(n−1)=(48−3n)*(n−1)
 2 
L=27*(48−6n) P=(48−3n)*(n−1) 27*(48−6n)=(48−3n)*(n−1)⇔ 3n2−313n−1344=0 n=7 lub n=64 spr. n=7 L=a7=27*(48−6*7)=27*6=162 a6=48−6*6=12
 42+12 
P=S6=

*6=27*6=162
 2 
n=64 a64=48−6*64=−336 L=27*(−336)=−9072 a63=48−6*63=−330
 42−330 
S63=

*63=−144*63=−9072 zgodność
 2 
odp. n=7 lub n=64
21 maj 21:38