Napisz równanie prostej Shaggy: napisz równanie prostej równoleglej do prostej y=4x−7 i przechodzącej przez przez punkt (−2,3)​
21 maj 18:34
Eta: y=4x+11
21 maj 18:38
Jerzy: y = 4x + k 3 = 4*(−2) + k i oblicz k
21 maj 18:40