Podaj zbiór rozwiązań nierówności czarniecki: Podaj zbiór rozwiązań nierówności 2x+1≤6x 2 jest do potęgi x+1
21 maj 15:03
ICSP: 2 < 3x log3 2 < x
21 maj 15:05
Bleee: 2x+1 ≤ 6x 2*2x ≤ (2*3)x = 2x*3x (zauważamy, że 2x > 0 dla dowolnego 'x' stąd) 2 ≤ 3x log32 ≤ log3(3x) czyli: x ≥ log32
21 maj 15:06
fil: 2x + 1 − 3x * 2x <= 0 2x(2 − 3x) <= 0 2x > 0 2 − 3x <= 0 3x >= 2
21 maj 15:06
Mila: 2x+1≤6x 2*2x≤6x /: 2x
 6 
2≤(

)x
 2 
2≤3x dalej jak wyżej
21 maj 15:10