Wyznacz gęstości prawdopodobieństwa zmiennych losowych Lila: 12. Niech zmienne losowe X1 oraz X2 mają jednorodny rozkład prawdopodobieństwa odpowiednio na odcinku [0, 1] i [−1, 0]. Zastosuj wyniki poprzednich zadań do wyznaczenia gęstości prawdopodobieństwa zmiennych losowych: a) X + Y oraz X : Y b) X2 + 2Y oraz −X + sin πY Poprzednie zadania: 10. Niech niezależne zmienne losowe X1 oraz X2 mają gęstości prawdopodobieństwa p1 oraz p2, odpowiednio. Wyznacz rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej Y będącej sumą tych zmiennych losowych: Y = X1 + X2. 11. Niech niezależne zmienne losowe X1 oraz X2 mają gęstości prawdopodobieństwa p1 oraz p2, odpowiednio. Wyznacz rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej Y będącej ilorazem tych zmiennych losowych: Y = X1/X2. Bardzo proszę o pomoc.
21 maj 14:08