Alfred: Dla Z o rozkładzie N(0,1) oblicz: a) P(−1,377 < Z < 0,377) b) P(Z > −0,377 lub Z<1,377)
21 maj 13:31
Alfred: Poprawka: W b powinno być P(Z > −0,377 lub Z >1,377)
21 maj 13:35
annabb: I w czym problem? odczytaj z tablic
21 maj 13:52
21 maj 13:58